Svenska Deutsch English

Olsbacka Gård

Vintern

Vår infart

Infarten i dimma

Norns is nyårsafton

Midvinter på is

Tumkörning

Turbo o Per-Erik

Per-Erik o Leo på Amungen

Gäddfiske

S-Kor-pa-rad.jpg

Kor på led

Leo o Molly med sina mattor

Sörskog

Plogad bana

På Runns is

Nyårskväll vid vår grill

Korvgrillning